Pozvání všech příbuzných na svatbu je výběr zcela individuálního charakteru, protože závisí na několika faktorech. Některé páry se rozhodnou pozvat všechny své příbuzné, zatímco jiní mohou omezit počet hostů jen na nejužší rodinu a nejlepší přátele.

Jedním z faktorů, který by mohl hrát roli při rozhodování o počtu příbuzných, je rozpočet. Čím více hostů, tím větší náklady na jídlo, nápoje, místo a další položky. Pokud máte omezený rozpočet, je možné, že nebudete moci pozvat všechny příbuzné.

Dalším faktorem je také vaše vlastní preference. Pokud jste velmi blízcí s vaší rozšířenou rodinou a chtěli byste se s nimi podělit o den vašeho sňatku, pak byste mohli zvážit pozvání všech příbuzných. Na druhé straně, pokud se necítíte příliš blízkými s některými příbuznými, nebojte se omezit počet pozvaných hostů jen na ty nejbližší.

V každém případě by měl být výběr hostů zcela individuální a měl by odrážet preference a priority vás a vašeho partnera. Pokud se rozhodnete pozvat pouze nejbližší rodinu a přátele, nemusíte se obávat, že tím někoho urazíte. Vaši příbuzní a přátelé by měli respektovat vaše rozhodnutí a mít pochopení pro vaše preference.

Podobné příspěvky